T/G làm việc: Thứ 2,6: 8:00 Sáng - 6:00 Tối; CN: 9:00 Sáng - 3:00 Chiều

Ericsson AH630

Mã số: 1772

Giá : Có Hàng

Khu vực quảng cáo

Điện thoại Ericsson AH630 trong Ericsson Mobile Communications GE đã được đặc trưng bởi các vấn đề hợp tác nghiêm trọng giữa hai công ty, và không có khả năng đột nhập vào thị trường Hoa Kỳ cho điện thoại di động Ericsson AH630.

Trong đầu năm 1992 Ericsson mua thêm 20% trong liên doanh và Ericsson GE Mobile Communications đã được sở hữu đến 80% của Ericsson AH630. Vào cuối năm 1993 General Electric rời khỏi bàn cho các liên doanh. Cuối cùng, trên 01 Tháng Tư năm 1998, General Electric sử dụng một điều khoản bán gói cứu trợ trong hợp đồng với Ericsson và bán phần cuối cùng còn lại của mình trong liên doanh trở lại Ericsson AH630, mà qua đó trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty.

Chuyên sữa chữa các dòng điện thoại xưa, hiếm, mua bán trao đổi các loại điện thoại cổ, điện thoại xưa. Điện thoại cổ, độc, lạ.

Năm 1994 điện thoại Ericsson AH630 di động chiếm 85% các hoạt động trong các đơn vị kinh doanh Ericsson cho các hệ thống Đài phát thanh và đơn vị kinh doanh này tăng thanh toán của mình cho các hoạt động bao gồm hệ thống ( trạm gốc ) và thiết bị đầu cuối (điện thoại di động) với 73%.

Sản Phẩm Mới Cập Nhật Liên Tục, Mỗi Ngày tại Website chính: www.thegioidienthoaico.com
Chú Ý: Hình Ảnh Là Hình Chụp Thật 100% ( Trong hình sao là máy ở ngoài y vậy nha )

Ericsson AH630

Ericsson AH630

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (2)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (3)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (4)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (5)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (6)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (7)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (8)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (9)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-Zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (10)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (11)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (12)

Ericssion-AH630-Ericsson-AH630-zin-mua-Ericsson-AH630-vo-Ericsson-AH630 (13)

Sản Phẩm Mới Cập Nhật Liên Tục, Mỗi Ngày tại Website chính: www.thegioidienthoaico.com
Chú Ý: Hình Ảnh Là Hình Chụp Thật 100% ( Trong hình sao là máy ở ngoài y vậy nha )


  • Bản đồ cửa hàng
  • Sản Phẩm Đã Thích